Belgen positiever tegenover kernenergie

kernenergie_antireclame

Het Nucleaire forum van TNS heeft 1000 Belgen ondervraagd over het gebruik van kernenergie. Het blijkt dat het animo groter word onder de bevolking, 40% daarvan vind dat het aandeel kernenergie gelijk moet blijven.

50% van de Belgen wil minder productie kernenergie

Ieder anderhalf jaar ondervraagt het nucleaire forum Belgische huishoudens over de nucleaire sector. Uit de ondervraging blijkt dat iets meer dan de helft van de Belgen vind dat de kerncentrales minder moeten gaan produceren. Een klein aandeel van de bevolking vind juist met het oog op het elektriciteitstekort (8%) dat er juist meer kernenergie moet worden opgewekt.

Een derde van de bevolking heeft bespaard op zijn energieverbruik

Door de aanhoudende berichten over het elektriciteitstekort die verwacht werd afgelopen winter, heeft 29% van de bevolking juist minder elektriciteit verbruikt. De helft van de Belgen vind dat de overheid onjuiste beslissingen heeft genomen om het elektriciteitstekort tegen te gaan.

Belgen moeten beter voorgelicht worden over kernenergie

Uit het onderzoek blijkt verder ook dat meer dan de helft vind dat zij geen goede voorlichting hebben gehad over het opwekken van kernenergie. Het nucleaire forum wil de komende tijd voordat de klimaattop in Parijs bijeenkomt de huishoudens goed voorlichten over het gebruik van kernenergie, dit betekent het nut van kernenergie maar ook de gevaren ervan. Zo weet men eigenlijk niet dat een kernenergie centrale geen CO2 uitstoot heeft. Vandaar het belang van goede voorlichting over kernenergie.

Bron: HLNBE

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Reageer