Aardwarmte

In onze aardbodem bevindt zich in de diepere lagen warmte. Het water dat daar ligt is enorm warm. Door het water omhoog te halen spreken we van warmte winning. Een andere benaming ervoor is geothermische energie. De warmte die eruit ontstaat kan direct aangewend worden voor uw verwarming. Ook kan dergelijk grondwater gebruikt worden om te koelen. Aardwarmte is dus duurzaam!

Warmtepomp kan aardwarmte naar boven halen

Een warmtepomp kan oppervlakte water gebruiken om uw woning te verwarmen. Het gaat hier dan om geothermische energie die dicht aan de oppervlakte gelegen is. Eigenlijk bevindt zich al miljoenen jaren warm water in onze aardbodem. Het is dus daarmee een duurzame vorm van energie opwekking. Naast aardwarmte bestaat er ook nog restwarmte. Dit is dan afkomstig van grote fabrieken, die eigenlijk eerst wel energie opwekken door middel van fossiele brandstoffen. Daar komt ontzettend veel warmte bij vrij. Ook deze warmte kan gebruikt worden om woningen te verwarmen. Maar echt duurzaam is het niet.

Restwarmte ook een vorm van duurzame energie

Komt er daarentegen restwarmte vrij het opwekken van energie uit biomassa? Dan is het wel weer een duurzame vorm van energie. Voor biomassa energie wordt er huis en tuin afval gebruikt of mest. Vulkanen zijn openingen die aan het aardoppervlak zitten. In de vulkaan zien we gesmolten steen en gas met een zeer hoge temperatuur. Ook hier bevindt zich aardwarmte. Er werd twee jaar terug in IJsland zelfs geboord in een vulkaan om geothermische energie te kunnen winnen. De hitte van de vulkaan kan prima voldoen als geothermische energie. De aarde bevat dus genoeg bronnen met aardwarmte.

Goed maar prijzig alternatief voor aardgas

Nederlandse huizen worden dus door middel van een warmtepomp ook wel voorzien van aardwarmte. De warmtepomp wordt dan in de aarde vastgezet en haalt zo aardwarmte naar boven. De overheid ziet het liefst meer huishoudens gebruik maken van een warmtepomp. Daarom krijgt men bij de aanschaf van een warmtepomp ook een subsidie. Eenmaal overgestapt op een warmtepomp betekent immers ook dat gas verbruiken niet meer nodig is.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •