Algemene Leveringsvoorwaarden

Elk contract dat u afsluit of product dat u koopt bevat algemene leveringsvoorwaarden. Zo ook bij uw energiecontract. Lees dit voorwaarden altijd goed door. Elke energieleverancier heeft deze algemene leveringsvoorwaarden ook op de website staan. Energie-Nederland , Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis hebben deze gezamenlijk opgesteld. De algemene voorwaarden omvat de kwaliteitscriteria waaraan de energieleverancier dient te voldoen.

Afspraken en regels in de Algemene Leveringsvoorwaarden

Als afnemer heeft u met meerdere partijen gelijk te maken. De netbeheerder en de leverancier in eerste instantie. Uw energieleverancier is dus altijd het centrale aanspreekpunt. In de voorwaarden staan duidelijk geformuleerde onderwerpen besproken. Vragen die beantwoordt worden over de levering van stroom en gas. Bijvoorbeeld als u vindt dat de meterstanden niet kloppen dan omschrijven de voorwaarden wat u in dit geval kunt doen. Als u bijvoorbeeld te laat betaald kunt u teruglezen wat er dan vervolgens gebeurd.

Voorwaarden moeten duidelijkheid scheppen tussen afnemer en energieleverancier

De overige afspraken staan er ook in vermeld. Ten eerste waarvoor de voorwaarden dienen. Maar ook wat er gebeurd als u zich niet aan deze voorwaarden houdt. Een energiecontract afsluiten houdt in dat beide partijen zich aan de afspraken houden. De voorwaarden zijn bedoeld om duidelijkheid voor beide partijen te creëren. Als u overstapt bent u verplicht uw wijzigingen door te geven alsook de meterstanden voor een correcte eindafrekening.

Financiële afspraken bij teruggave of bijbetalen

Financiële afspraken staan er ook in, in geval van terugbetalen of het terug krijgen van geld. Zij laten u weten hoe een verrekening plaats gaat vinden. Zo houden zij zich aan artikelen uit de Elektriciteitswet en Gaswet. Die omvatten bijvoorbeeld ook het recht tot het vragen van een waarborgsom of bankgarantie. Dit zien we voorkomen als de energieleverancier na een onderzoek daar aanleiding toe geeft. Ook laten de voorwaarden zien hoe zij omgaan met uw persoonlijke gegevens. Een energieleverancier mag hier dus niet misbruik van maken.

Stel u lijdt schade door een storing en als dit de energieleverancier te verwijten valt dan moeten zij u daarvoor schadeloos stellen. U heeft immers voor een dienst betaald die dan waarschijnlijk is onderbroken. U ontvangt de algemene leveringsvoorwaarden bij uw nieuwe energiecontract. Deze kunt u naderhand of op voorhand doorlezen. Zo weet u als  nieuwe klant waar u aan toe bent.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •