Autoriteit Consument en Markt ACM

Onze Autoriteit Consument en Markt ACM is er voor burgers en bedrijven. De toezichthouder is onafhankelijk en zet zich in voor publieke sectoren. Zij houden dus ook toezicht op de energiesector. Zij bewaken de regels en sporen bedrijven aan om deze te volgen. Gaat een bedrijf in de fout? Dan kan de ACM optreden. Het moet de concurrentie op de energiemarkt bevorderen. Als deze concurrentie dreigt te verstoord te worden dan kan de Autoriteit zonodig ingrijpen.

Niet enkel de energiesector valt onder de ACM ook andere sectoren.

 • Telecommunicatie
 • Post
 • Zorg
 • Vervoer
 • Caribisch Nederland

Verschillende sectoren moeten verantwoording afleggen aan de ACM

Gaat een internetprovider de fout in dan treedt de ACM net zo goed op. Zo willen ze de telecommunicatie markt ook gezond houden. Is er een overname van een bedrijf dan kan de ACM een onderzoek instellen om te bekijken of het gevolgen heeft voor de consument en markt. We zien bijvoorbeeld ook dat de Autoriteit kan optreden bij bedrijven die aan misleidende informatie doen. Al dan niet opzettelijk. Dergelijke bedrijven worden in dat geval hard op de vingers getikt.

Autoriteit Consument en Markt treedt op tegen een ieder die zich niet aan de regels houdt

Er zijn tal van voorbeelden op te noemen. Gaat een incassobedrijf agressief te werk? Dan ook doet de ACM onderzoek en treed indien nodig op. Het uitgangspunt van de ACM is om de marktwerking in Nederland voor de bepaalde sectoren in goede banen te leiden. Maar ook webwinkels die zich niet aan de regels houden kunnen te maken krijgen met een berisping van de autoriteit. Op de energiemarkt zijn door de jaren heen flink wat energieleveranciers beboet. Dit kon verschillende redenen hebben. Of ze hadden hun administratie niet op orde, of ze brachten klanten teveel geld in rekening.

Consuwijzer het consumentenloket van de ACM

Gaat een energiebedrijf failliet dan is de ACM belast met de taak om de leveringsvergunning zo nodig in te trekken. Een extra dienst van de overheid is Consuwijzer dit overheidsloket kan burgers en bedrijven bijstaan met advies over energiebedrijven. Heeft men een klacht dan kunnen zij die indienen bij de ACM en die verwijst men door naar Consuwijzer. Ook vindt men op de website van de Autoriteit Consument en Markt allerlei publicaties. Dit is een handig naslagwerk voor bedrijven en particulieren.

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •